persian contact English 

جشن مقدس تیرگان

جشن مقدس تیرگان جشن آب بازی بر شما خجسته باد. این جشن ده روز است و در مدت ده روز دستبند رنگین کمان تیر و باد می بندیم از روز تیر تا روز باد در ماه تیر. در این روزها ایزد باران تیشتر بر ایزد اپوشا خشکسالی چیره می شود و نگاره گر (به جای شاهد) رنگین کمان و تندر و آذرخش خواهیم بود.

تیرگان به آرش نسبت داده شده و روز تیر و باد در نام روزهای هر ماه وجود دارد. در مازندران به خاطر چرخش گاهشماری تیرگان در ماه آبان جای گرفته و قدیمی ها هنوز آن را گرامی می دارند. درود بر آنها و درود بر هر که چراع مقدس نیاکان را افراشته نگاه می دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Atashkadeh