persian contact English 

قمر در عقرب

رهبر پدیدآر جنبش سربداران17 نوامبر 1335 برابر با 29 ابان 714. خورشید در آن زمان هنوز در آبان در برج عقرب بود اما سالیان است که در آبان برج میزان آمده است. شب شهادتش قمر در عقرب بود. (15 خرداد امسال هم قمر در عقرب است) بسوی کماندار اما بهرام ناهید در آنسوی دگر کماندار.کیوان و تیر در ترازو بودند.

جالب است چهارصد سال پس از شهادت حضرت مزدک حضرت به آفرید رابه جرم مزدکی اعدام کردند (با همدستی علمای سنی و زرتشتی) و هشتصد سال پس از شهادت حضرت مزدک، شیخ خلیفه را به جرم مزدکی دارآویختند. (همدستی علمای سنی و مغول) عجبا! چه مظلوم بود این حضرت مزدک! هزاران سال است انسانها را به جرم باور به برابری انسانی دار می آویزند. و آنکه به انجام و فرجام خواهد رساند راه مزدک را حضرت مهدی است.امیر وجیه الدین مسعود با نامردی شیخ حسن جوری را در جنگ هرات کشت و خون شیخ حسن خونها پدید آورد . جنبش دوازده امامی سربداران به برابری انسانی باور داشت همانطور که بردیا، مزدک، به افرید و بابک خرم دین داشت. روان این شاهدان و مجاهدان برابری گرا شاد باد

ابن بطوطه می‌گوید: «آیین عدالت، چندان در قلمرو سربداران رونق گرفت که اگر سکه‌های طلا و نقره در اردوگاه ایشان روی زمین می‌ریخت، تا صاحب آن پیدا نمی‌شد، کسی دست به سوی آن دراز نمی‌کرد.» از مهم‌ترین کارهای سربداران در مدت حکومتشان، نوعی ترکیب قدرت در حکومت بود که بخشی از قدرت در دست نیروهای نظامی و سیاسی، و بخش دیگر قدرت در اختیار روحانیان انقلابی صوفی بود که رهبری دینی و معنوی جامعه را برعهده داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Atashkadeh