persian contact English 

زلزله تهران و نجوم

از دیرباز مردمان کهن وقتی ماه در ستارگانی که کژدم نامیده می شدند اندر می شد توقان و زلزله یا حادثه ای طبیعی پیش می آمد. بعبارتی ضرب المثل قمر در عقرب شدن از اینجا می آید.

شاید این توفان و زلزله ای که دیروز و دیشب امد شاید به خاطر همین نزدیک شدن قمر به ستارگان عقرب باشد اما در هر صورت ماه تا فرداشب (نهم ماه می برابر با بیست اردیبهشت) همچنان در کژدم است اما ماه این دفعه از ناحیه سر عقرب گذشته و نه از دم آن. قمر در عقرب یک آرکئوتایپ قوی است _کارل گوستاو یونگ_ ما داریم تلاش می کنیم آرکئوتایپ های ذهنی و شرطی را کشف کنیم که ایا این واقعا یک علم است یا یک شرطی شدگی ذهنی یا کیهانی که خرد و ذهن جمعی بشری تجربه می کرده است. در هر صورت شرطی شدگی های تکرارپذیر خودش بخشی از علم است. یک مدل دیگر از این شرطی شدگی های کیهانی را در تیرماه خواهم داشت جایی که آپوشا دیو خشکسالی با ایزد تیشتر (ستاره) ایزد باران می جنگد در ایام ده روزه جشن تیرگان ما هر سال رعد و تگرگ و باران داریم به همین روی ما در جشن تیرگان به خاطر پیروزی تیشتر بر اپوشا به روی هم آب می پاشیم . دستبند رنگین کمان بمدت ده روز بر دست می اندازیم چون رنگین کمان پدید می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Atashkadeh