persian contact English 

ریشه و معنی نام کوروش

برپايه آموزه هاي استاد جنيدي كه خداوند درازي زندگاني به او ببخشد داراب همان كوروش است و دارا همان داريوش. اما از انجا كه نام داريوش يا داريوس يعني يوناني شده نام دارا با پسوند اوس يوناني بوده هميشه در اين جستجو بودم كه نام كوروش هم حتما يوناني شده يك نام ايراني بايد باشد كه پسوند اوس در اخر ان امده باشد البته در متن كتيبه پاسارگاد دقيقا واژه كوروش امده است شايد انجا حضرت كوروش نام بين المللي خود را براي مخاطب جهاني كنده کاری كرده باشد

اما بر پايه يقين قطعي ابوريحان بيروني كه گفت كيخسرو ي شاهنامه همان كوروش است بنظرم بوريحان (رحمه الله عليه) درست گفته است چون ريشه كيخسرو از واژه كي +هوسرو هست هو يعني خوب و سرئو يعني ناميده شده يعني شاه خوب ناميده شده و اگر پسوند اوس يوناني به كي هوسرو اصافه كنيم ميشود كيهوسروس و اين واژه همان كوروش است يعني شاه خوب ناميده شده كه همان كيخسرو شاهنامه است (سيروس انگليسي)و زندگي كيخسرو در شاهنامه بسيار به كوروش مانند است

البته زندگاني فريدون هم شباهتهايي با كودكي كوروش و نام پدربزرك كوروش استياك (اژدهاك=صحاك) هم دارد . البته در شاهنامه پيچيدگي است يعني اژدهاك و ديو سفيد هر دو يك شصيت اند و مربوط به فعال بودن و خاموش و سرد شدن اتشفشان دماوند است كه برف روي ان نشسته و سفيد شده است بهمين دليل ممكن است فريدون و كيخسرو هم در دو بازه زماني باشند حضرت كوروش در شاهنامه فرزند سياوش و نوه كيكاووس است . پس معني كوروش ميشود پادشاه خوب ناميده شده. در سنكسريت به كيخسرو : سوشروش گفته شده است كه به كوروش نزديك است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Atashkadeh