Saturday, 4. December 2010  ir  ir

PerseTv

Parsi

دستور اخیر اوباما در درج نام جعلی برای خلیج فارس خیلی زشت و نابخردانه بود. این مسئله چیزی جدای از مسائل دیپلماتیک و سیاسی...

دستور اخیر اوباما در درج نام جعلی برای خلیج فارس خیلی زشت و نابخردانه بود. این مسئله چیزی جدای از مسائل دیپلماتیک و سیاسی است.

مردم ایران نمی دانند تبریک نوروزی او را باور کنند با این کار زشت او را!

هر مشکلی اگر آمریکا با دولت ایران  دارد نباید با مسائل ملی و مردمی ایران بازی کند. باید گفت اوباما چقدر مشاوران احمقی دارد که از بازتاب آن در میان مردم ایران خبر ندارد و آن مقدار هواداری هم که در ایران داشت از داست داد!

مردم ایران این اقدام زشت او را فراموش نخواهند کرد و در جای دیگر جبران خواهند کرد!

البته کاملا روشن است این اقدام در راستای سناریو افشای اسناد ویکی لیکس برای افزایش تنش میان ایران و اعراب است و آنها خیلی نادان هستند که نمی دانند اعراب آنقدر احمق نیستند که منافع خود را با ایران در منطقه را قربانی حماقتهای مشاوران اوباما کنند.

هر چند از این اقدام آمریکا خوشحال شدند ولی جرات برداشتن گامی برای تامین منافع آمریکا ندارند و آمریکا تنها خودش را نزد ملت ایران بی آبرو کرده و زود پشیمان خواهد شد!

هیج کس یارای حتی تحمل بادهای پرواز سیمرغ ایران را که در حال خیزش هست نخواهد داشت و بزودی همه آنها خواهند فهمید چه خورشید درخشان سوزانی از پهنه ایران برخواهد دمید و بال اهریمنان و شیاطین را خواهد سوزاند!

Iranpersetv

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *