Monday, 3. January 2011  ir  ir

PerseTv

Parsi

اسلام در بیشتر موارد  غیر دینی، فقط یک تغییر نامی برای میراث ایرانیت بود و این ایرانیان بودند که دانش ایرانی را به نام...

اسلام در بیشتر موارد  غیر دینی، فقط یک تغییر نامی برای میراث ایرانیت بود و این ایرانیان بودند که دانش ایرانی را به نام اسلام در جهان پراکنده اند.
آشنائی با اصول طب کل نگر
طب کل نگر هنر و علم درمان است که همه وجود انسان شامل بدن،ذهن و روح را در بر می گیرد.درمان با طب کل نگر باعث تکمیل درمان های رایج در زمینه پیشگیری و معالجه بیماری ها می شود و مهمتر اینکه سلامت را به حد مطلوبی ارتقا می دهد.

طب کل نگر بر آموزش به بیمار با هدف افزایش آگاهی او و شرکت وی در فرایند درمان تأ کید دارد.

استفاده از تمام منابع پزشکی مدرن و سنتی،الگوی اصلی سیاست گذاری درمانی و آموزش پزشکی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه است.این الگوها از سنت‌های دیرینه فرهنگ‌های گوناگون به ویژه فرهنگ شرقی نشأت گرفته است.طب سنتی اسلامی و ایرانی هم یک طب کل نگر است.

اگر تعریفی از مکتب طب سنتی ایرانی بخواهیم ارائه دهیم،شامل مجموعه‌ای از منابع فکری، اجتماعی و تعاریف خاصی است  که بر پایه شناخت مزاج افراد و اعتدال در اخلاط چهارگانه بنا گردیده است و بر تارک آن بزرگانی چون ابوعلی سینا،رازی،عقیلی خراسانی،حکیم مؤمن،جرجانی و بسیاری دیگر از نام‌آوران و حکمای عرصه طب می‌درخشند.

ما از معدود تمدن‌هایی هستیم که دارای منابع طب سنتی هستیم و ایران درکنارطب سنتی چین،هند و یونان دارای جایگاه خاصی است.

درطب سنتی ایران اهداف و روش‌های تشخیصی درمانی با در نظر گرفتن جمیع شرایط از قبیل سن،جنس،شرایط آب و هوایی،وضع روحی روانی افراد مثل مزاج و طبیعت فردی ترسیم می‌ شود و بر این باور هستیم که در انسان نه تنها کلیه دستگاه‌های بدن و همچنین جسم و روح او از یکدیگر متأثر می شوند،بلکه با کلیه عوامل طبیعی و فیزیکی در ارتباط است و نمی‌توان تنها با توجه به یک عامل خاص او را درمان کرد.

متاسفانه در رشته طب سنتی ایرانی،افراط برخی از افراد بدون صلاحیت و تفریط برخی از پزشكان در ناكارآمد جلوه دادن این رشته موثر بوده است.البته در ایجاد این معضل،مقاصد مختلفی مانند:آگاهی كم،مسائل اقتصادی،تعصبات بی مورد دخیل بوده است.

خوشبختانه در سال های اخیر با توجه به افزایش آگاهی مردم و پزشكان در رشته طب سنتی، پزشكان با آموزش در مراكز مختلف در این رشته مشغول فعالیت هستند.

افراد سالم اگر زیر نظر پزشك طب سنتی از گیاهان دارویی و دیگر شیوه های رایج این طب استفاده كنند،سطح سلامتی خود را می توانند ارتقا دهند و همچنین بیماران با تجویز پزشك طب سنتی می توانند موارد مختلفی از بیماری های مزمن خود را كه سال ها با داروهای شیمیایی بهبود نیافته است،با استفاده از این طب درمان كنند.پزشك طب سنتی همچنین توانایی دارد در تعدادی از بیماری ها،بیماران را از عمل جراحی نجات دهد.

البته طب سنتی مانند دیگر رشته های پزشكی محدودیت های خاص خود را دارد كه البته با تحقیقات بیشتر این محدودیت ها كاهش پیدا خواهد كرد.

حال برای آشنایی بیشتر با طب سنتی،به انواع مزاج اشاره ای خواهیم كرد.

اخلاط مواد سازنده بدن انسان غذایی كه انسان مصرف می كند پس از هضم و جذب،تبدیل به موادی می شود كه با آن مواد، حركت، رشد و بازسازی بدن تامین می شوند.این مواد صفرا،دم ،بلغم و سودا نامیده می شوند.فرد معتدل چهار خلطش در حد تعادل است.فرد صفراوی گرم و خشك،فرد دموی گرم و تر،فرد بلغمی سرد و تر و فرد سوداوی سرد و خشك هستند.

البته در هر فردی غلبه یك یا بیشتر اخلاط وجود دارد كه معمولا نشانه بیماری نیست ولی باید هر شخصی غذای مناسب طبع خود را مصرف كند تا بتواند با حفظ تعادل،سلامت خود را حفظ كند.تشخیص مزاج هم همانطور كه گفته شد،باید توسط پزشك طب سنتی انجام شود.

مجموعه شیرینی ها،تلخی ها (بجز كافور)،تیزمزه ها و نیز مزه های شور گرم هستند،مجموعه ترشی ها و گس مزه ها سرد هستند (مانند مزه كیوی و خیار).
میوه های گرم و خشك،صفرازا و گیاهان رسیده سرد و تر را صفرازدا می گویند.

هرگاه میوه ای سرد و خشك بیش از حد مصرف شود،سودازا می شود و برعكس گس مزه و نفوذ كننده ها مانند انار،نقش سودازدایی دارند.

مصرف بعضی از میوه ها موجب تولید خون می شود مانند خرما و انگور كه آنها را دم زا می نامند.

خوراك های سرد و تر مانند ماست،ترشی ها و گس مزه ها مانند خیار و گوجه فرنگی،غذاهای بلغم زا نامیده می شوند.

از طرف دیگر معمولا هر فردی با هر طبعی می تواند از از انواع غذاهای سالم در حد تعادل استفاده كند به شرطی كه از مصلح آن استفاده كند.

مصلحات :
موادی هستند كه باید به خوراكی ها اضافه كنیم تا طبع آن اصلاح شود.

به عنوان نمونه برای طبع گرم و تر گوشت گوسفند باید از سماق كه دارای طبع سرد و خشك است،استفاده كنیم.

همچنین در كنار ماهی كه طبع سرد دارد باید از خرما،سیر و سبزی كه طبع گرم دارند، استفاده شود و در روایات هم داریم كه همراه با ماهی از لبنیات كه طبع سرد دارند، استفاده نشود.همچنین دركتب حكمای قدیم آمده است،با توجه به اینكه طبع شب هم سرد است،مصرف ماهی در شب ممكن است باعث سكته قلبی یا مغزی شود.

در مورد مصرف برنج هم كه طبع سرد دارد،توصیه می شود در كنار آن از مواد گرمی مانند زیره یا زعفران استفاده شود.

Iranpersetv

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *