Sunday, 9. January 2011  ir  ir

PerseTv

Parsi

و قل لعبادی یقول التی هی احسن، ان الشیطان بنزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا(الاسری 53) به بندگانم بگو! به گونه ای...

و قل لعبادی یقول التی هی احسن، ان الشیطان بنزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا(الاسری 53)

به بندگانم بگو! به گونه ای که بهترین است سخن بگویند بدرستی شیطان می خواهد بین شما فتنه و اختلاف اندازد و شیطان(همواره) دشمن آشکاری برای انسان بوده است.

سوره الاسری سوره عجیبی است. پر از نکته و پند های جالب و آیه های زیباست. یک بار ترجمه فارسی آن خواندن خالی از لطف و برکت نیست.

خداوند می گوید طوری سخن بگویید که میان شما دشمنی و اختلاف نیفتاد. واقعا شاید بیش از نصف قتل و کشتار انسان ها در طول تاریخ به خاطر زبان بوده است. درست صحبت نکردن با یک دیگر بوده است. شاید همه هویت اخلاقی انسان را زبان بسازد!

شاید همه لال ها بهشت بروند!

اگر انسان ها زبان نداشتند کشتار و قتل و جنگ در آنها به حداقل ممکن می رسید.

الان هم همه مشکلات ما این است که درست با هم صحبت نمی کنیم. با زبان دنبال تحقییر کردن هم هستیم. توهین می کنیم برتری جویی می کنیم. تهمت می زنیم. دروغ! می گوییم. همین قلم آخر برای بهشت شدن زمین کافیست!

یعنی اینکه دروغ نگوییم. پس ببینید آنچه در زبان ما می چرخد چه اعجوبه ای است! می تواند حربه شیطان باشد! می تواند سرمنشاء عشق و مهر و اتحاد میان آدمها باشد.

زبان هایی که از خدا می گویند! زبان هایی که از کفر و یاس و ناسپاسی می گویند.

زبان هایی که میان ما و ترک و عرب و سیاه و سفید با نادانی نفرت می پراکند!

زبانی که اگر خاموش شود رمزی برای گشایش دریچه شهود و عرفان است.

شیطان دشمن قسم خورده ما انسان هاست و او از مهر متنفر است. و مهر ورزی بزرگترین عبادت است. ذوستی و صلح و آشتی افکنی و برادری چیزی نیست که شیطان تحمل کند.

اگر بتوان یک حربه و صفت تنها برای شیطان نام برد چیزی جز اختلاف و تفرقه افکنی نیست.

زبان مان را درست کنیم جهان درست می شود.

با زبان هایمان همدیگر را نیازاریم.

بیاییم با زبان تنها بذر مهر بر سینه مردم بپاشیم تا بعد ببینیم چه محصولی و برکتی درو خواهیم کرد.

بشر روزی قضاوت خواهد شد و تنها روزی بشر برنده میدان هست که در جهان مهر حاکم شده باشد و مردم بفهمند ما وظیفه ای نداریم جز به موارد اختلافی توجه کنیم و هشیار باشیم. باورمان شود که شیطان یک هدف بیشتر ندارد.

چه چیزی مهمتر از این می تواند معمای وحدت و کثرت را معنی کند!

وظیفه بشر اینست بر کشتی وحدت نوح سوار شود. کثرت دریای متلاطمی با موج های هراسناکی است که میان بشر جدایی می افکند.

تنها در روزی که بزودی فرا می رسد تنها مهر بر کفه های ترازو اعمال ما وزن خواهد داشت.

خداوند سراسر مهر و عشق است. ما هم باید خدا شویم. کویر تشنه زمین نیازمند باران مهر است!

چه انسان های تنها و دردناک و غمناکی که در تنهاای شان اشک می ریزند و تشنه قطره مهری هستند و ما ابر سینه هامان را از آنها دریغ می کنیم. اشک می ریزیم بر گوری! و حسرت می خوریم! ای کاش بر آنکه در زیر حاک هست مهری بیشتر داشتیم.

مهر اکسیر جاودانگی است. مهر همه پاسخ معمای هستی است!

این کیش مهر است! یگانگی و وحدت همه انسان ها و ادیان. دشمن خود را بشناسیم ما انسان ها دشمن هم نیستیم و دشمنی مان را متوجه کسی کنیم که در سینه مردم وسوسه می اندازد و اختلاف می اندازد و آن کسی نیست جز شیطان بزرگ

مشکل ما آدمها این است که شیطان را باور نکردیم! دشمنی اش را باور نکردیم!

اولین نهیب خدا در قرآن به آدم! بعد از آنکه از بهشت رانده شد این بود!

مگر به شما نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است! چرا حرف او را باور کردید!

ما هنوز دشمنی شیطان را باور نداریم!

ما سخنانی که بر گوش هایمان نجوا می شود و در دل ما افکنده می شود می شنویم اما لب شیطان را نمی بینیم.

بیشتر مراقب گوش دل خود باشیم. دوست خدا نخواهی شد مگر آنکه دشمنی با شیطان را برگزینی و این دو با هم جمع نخواهد شد!

معلوم نیست تا کی قرار است این داستان تکراری زندگی آدم ادامه یابد و ما از این تکرار درس نگیریم و رمز تکرار را نفهمیم!

Iranpersetv

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *