Tuesday, 11. January 2011  ir  ir

PerseTv

Parsi

مشایی همیشه در ظاهر حرف های خنده دار و عجیب می زد. ولی همه حرف های او صحیح و دقیق و درست بود و...

مشایی همیشه در ظاهر حرف های خنده دار و عجیب می زد. ولی همه حرف های او صحیح و دقیق و درست بود و جهان بینی او در مورد ایران درست است.

اسفندیار رحیم مشایی گفته بود: شیطان در سرزمین ایران از صدها سال پیش خیمه زده است و این حرف را از روی ایمان و باور می گویم. به گزارش واحد مرکزی خبر،اسفندیار رحیم مشایی در مراسم بزرگداشت امیرکبیر افزود: شیطان دشمن انسان است به همین علت ایمان دارم که شیطان خصم کینه توز ملت ایران است چون این ملت نشان داده که همیشه نگاهش متوجه نور بوده است. وی گفت: این ملت به زیبایی ها توجه داشته و به دنبال عدالت بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: فارغ از اینکه دین چه نام داشته باشد که بسته خواهد بود به فرصت ادمیان و به مختصات تاریخی و جغرافیایی و اینکه در کدام جغرافیا بوده باشند متفاوت است. مشایی گفت: همین امروز افرادی که در نقاط مختلف جهان به دنیا می ایند خود امکان تعین در دین را ندارند و فرصت تعلیم هم اسان نیست و امکانات می خواهد . وی افزود: خداوند در قران می فرماید عذاب کننده نیستیم مگر انکه رسول بفرستیم یعنی عذاب برای انان که انتخاب برتر نکردند در وقتی معنا دارد و منطقی است که فرصت انتخاب برتر وجود داشته باشد و این ایه عین عدالت است . رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اما انسانها ارزششان به نام دینی نیست که دارند بلکه به حقیقت دینشان است. مشایی افزود : انانکه که حقیقت دین را دریافتند هر گاه که مظهر بهتری از دین عرضه شود پیش از انکه از او بپرسید پذیرفته است. وی با بیان اینکه حقیقت دین اسلام است گفت: اما اسلام چیست ؟ انانکه تسلیم امر خدایند و تسلیم امر خدا کسی است که تمام وجودش و حیاتش در انطباق با بالادست است ، دستش پر نیست و چون خالی است هر چه از بالا می رسد قدرت برداشت دارد. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: برخی وسعت وجودیشان یک استکان است و جا ندارد همان یک استکان هم باید خالی شود تا به اندازه یک استکان نو چیزهای جدید تحویل بگیرد . مشایی گفت: انسانهای بزرگ رابطه شان با اسمان برقرار است و به همین علت خوب و عالمانه دریافت کرده اند چون عالمانه دریافت کرده اند عاشقانه عمل می کنند . وی افزود : عشق، مهر ، محبت محصول معرفت است اگر جایی نمادی، ظاهری از محبت و عشق باشد که پشتوانه معرفت نداشته باشد عشق نیست بدلی و دروغین است . رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: زمانی مشخص میشود که عشق بدلی است که باید برای عشق هزینه کرد. مشایی افزود: انقدر اوضاع گاهی وقت ها پیچیده می شود که کسی احساس رسیدن به نقطه انتخاب ندارد و کسی هم احساس می کند که عاشق بدلی نیست و گمان می کند عاشق است . وی با بیان اینکه این حرف من نیست حرف قران است عمل زشت زیبا دیده می شود گفت : عشق باید محصولش شناخت باشد، هیچکس نمی تواند عاشق چیزی باشد که ندیده ، نفهمیده و دریافت نکرده است زیرا این لاف است و لاف گزاف است . رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: البته اگر کسی عاشق باشد و این عاشقی از سر عالمی و عارفی باشد یقینا در صحنه عمل بهترین را خواهد کرد. مشایی افزود : عاشق چنانچه که سرش در اسمان و دستانش در فراز است چشمانی باز دارد تا گامهای بهتری بردارد . وی گفت: چنین فردی هم بهتر همه بلند تر و هم محکم تر گام بر می دارد . رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: افسوس تاریخی این ملت ان است که فرصت های شکوفایی و رشدش کم بوده است . مشایی گفت : من بارها گفته ام نوشیروان عادل بوده که باشد یا نباشد این سخن دیگری است و به بحث تاریخی محتاج است . وی افزود : اما یک حقیقت وجود دارد و ان این است که پادشاه که اگر در عدالتش تردید باشد بسیار طبیعی است زیرا پادشاهانی که به عدالت عمل کنند بسیار کمیابند اما در اقتدارش کسی تردید ندارد که نوشیروان ازجمله پادشاهان مقتدر و مستحکم بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اما در اقتدارش کسی تردید ندارد که او از جمله پادشاهان مقتدر و مستحکم بوده است . مشایی افزود: اگر پادشاهی پایه های حکومتش مقتدر و مستحکم بوده است خود را به عدالت زیور و زینت می دهد. وی گفت : یعنی ملتی که او بر انها حکومت می کرده اهل عدالت و فهم عدالت بوده است و بر عدالت نیز اصرار داشته است . رئیس دفتر رئیس جمهور افزود : این حاکم مقتدر، محکم، مستحکم و چیره دست خود را با عدالت تبلیغ می کرده و این افتخار ملت ایران است .

Iranpersetv

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *