persian contact English 

Author: Persetv

سکه طلا پهلوی

پهلوی واحد پول سکه در دوره پهلوی بود. البته از اشتباهات بزرگ پهلوی انتخاب ریال به جای واحد پول ایران بود ریال کلمه پرتغالی اسپانیولی به معنی سلطنت هست که توسط پرتغالی ها به منطقه خلیج پارس وارد شد و خیلی از کشورهای منطقه ریال را واحد پول انتخاب کردند اما در ایران هیچگاه ریال به عنوان پول پذیرفته نشد و مردم از آن استفاده نکردند و همجنان استفاده نمی کنند تنها زمانی که نامی ملی برای واجد پول ایران انتخاب شود ممکن است مردم از آن استفاده کنند. هر چند تومان ظاهر واحد پولی مغولی یا تخاری (آریایی) است اما از ریال در هر صورت بهتر است دوره احمدی نژاد تب تغییر واحد پول اوج گرفت اما آن دوره بسیاری از کارها هیجانی، غیر علمی غیر کارشناسی بدون برنامه با اغراض سیاسی و زودگر بود که متاسفانه به طرح تغییر واحد پول ضربه زد. همچنان گزینه تغییر نام برای واحد پول ایران وجود دارد. ریال را هیچ وقت ملت دوست نداشتند و بکار نبردند تنها صدا سیما و ارگانهای دولتی وازه ریال را بکار می برند. “دریک” می توند نام ساده و خوبی برای وحد پول باشد که دوره باستان در ایران رایج بوده است.

Read more

راز عمر طولانی

داستان های زیادی از انسانه های دوهزار ساله 1500 ساله چندصدساله در تبت و هیمالایا شنیدیم اما واقعیت این است بیشتر آنها مستند و علمی نیست بیشتر بیان افسانه یا آرزو است تا واقعیت. تا کنون انسانی بالاتر از 120-130 سال شناسایی نشده بویژه وقتی که تاریخ تولد بسیاری از آنها به دلیل نبود شناسنامه دقیق نبوده است. بارها پیش آمده که روستاییان و مردم منطقه ای می گفتند فلانی 140 سال عمر دارد و با کنکاش معلوم میشده حتی صد سال هم نبوده است.


اما اینکه انسان های گیاهخوار، بویژه خام خوارها بطور میانگین و نسبی طول عمر بیشتری از همه چیز خوارها و گوشتخوارها دارند و انسانهایی سالم تری هستند شکی نیست. اصولا وجود گوشت خواری در بشر و کشتار حیوانات هنور نشانه عدم توسعه آگاهی و رشد نیافتگی ذهن و خرد بشر است. امید است در قرن بعدی بشر باندازه ای از رشد و آگاهی برسد که دست از کشتار و خوردن حیوانات بردارد چون رفتاری بسیار خطرناک برای سلامتی و محیط زیست است. اما با وجود این هنوز معلوم نشده است که یک همه چیزخوار هم نتواند عمر بیشتری از گیاهخوار داشته باشد. اما آنچه مهم است میانگین نسبی طول عمر است که در گیاهخواران چند دهه بیشتر از گوشتخوران هست.

پذیرش تخصص پزشکی در آلمان

اخذ پذیرش تخصص پزشکی:
به خاطر درخواست بالای پزش‍کان عزیز و گرامی از ایران که مشتاق مهاجرت کاری و تحصیلی به آلمان هستند چکیده ایی از چند سایت را ‍که در این باره اطلاعات داده اند برای شما اینجا قرار می دهیم.

پزشکان ایرانی که خواهان گرفتن تخصص از آلمان باشند، می‌توانند بدون هزینه و آزاد از محدویت سنی و زمانی خاص درخواست ادامه تخصص کنند. کلیه پزشکان عمومی که تمایل دارند در یک تخصص پزشکی در آلمان ادامه تحصیل بدهند، میتوانند جهت ادامه تحصیل در یکی از تخصص های پزشکی در کشور آلمان اقدام بنمایند. قابل توجه اینکه تخصص پزشکی در آلمان از پر تقاضا ترین دوره های تحصیلی در این کشور میباشد و دولت آلمان برای تخصص پزشکی در این کشور اهمیت زیادی را قائل میباشد. کسانی که تمایل دارند تخصص پزشکی را در آلمان بگذرانند، میتوانند در کلیه تخصصهای موجود درخواست نمایند. در زیر لیست تخصص های پزشکی در آلمان آمده است.

Read more

Atashkadeh