persian contact English 

Category: هزینه مندی

آسترولوژی دربازارهای مالی

تحلیل‌های تکنیکال و فنی، در دنیا مهم هستند. کسانی در بازارهای مالی هستند که بر اساس این تحلیل‌ها، خرید و فروش سهم را انجام می‌دهند و کلی سود می‌کنند. مردم معمولاً سهمی را نمی‌دانند کی بخرند و کی بفروشند. سایت‌های مختلفی وجود دارد که این موارد را آموزش می‌دهند و حتی دوره برگزار می‌کنند. امروز آسترولوژی یا به زبان راحت اثرات نجوم و سیّارات را بر بازارهای مالی بیان می‌کنیم. آسترولوژی چیست؟ کاربرد و ارتباط آن با بازارهای مالی به چه شکلی هست؟ 99% معامله‌گر‎ و تحلیل‎گرهای ایرانی در این‌باره چیزی بلد نیستند و کار نمی‌کنند.

Read more

سلطان خودرو کیست

به نظر شما ما چند تا مثل وحید بهزادی در کشور داریم؟ جنس اینها از جنس همون شاخ های مجازی مبلغ قمار است منتها مثل موشها در سوراخ های دیوار فساد مخفی و ناشناخته هستند آمار آنها برو بالای چند ده هزار نفر! کشوری که در تولید خودرو مشکل پیدا کرده به خاطر وابستگی مافیای دار و دسته فرانسوی ها نمی تواند قطعه تولید کنند چطور یک موش اقتصادی توانسته هفت هزار خودرو و بیست پنج هزار سکه تمام و صد کیلو طلا و هزارهامیلیارد تومن پولشویی کند!؟ وقتی از وحید بهزادی صحبت می کنیم انگار از تخم مرغ دزد محله مان صحبت می کنیم از بس جنس انها زیادند.

مطمئن باشید این موش به نوعی به بانک مرکزی هم وصل بوده و گندش در خواهد آمد. اینجاست جای قوه چهارم پایش خالی حس می شود قوه ای که همه مثل بید از او بترسند حتا رئیس جمهورها و و روسای قوای دیگر. اساس جامعه ای که بسمت برابری اجتماعی و محدود کردن ثروت اندوزی نباشد نتیجه اش همین است . سرمایه داری افسارگسیخته بی رحم و بی حساب کتاب. ساختار جامعه ما مشوق دلالی است و نه تولید. تنها ادمهای عاشق و سالم در کار تولید می روند البته بشرطی که دولتی نباشند

وحید بهزادی جانشینان فراوان دارد مثل او که چند هزار خودرو و خانه و چند ده هزار سکه و چند ده کیلو طلا خریده باشند زیاد هستند. مردم ما کمال گرا نیستند و با آرمان برابری اجتماعی بیگانه اند در مغز آنها فرو کرده اند که برابری اجتماعی گناه است

بازار مسکن آلمان، آرام

سال‌ها است که کارشناسان بازار مسکن در جهان آلمان را به عنوان کانون بعدی رونق بازار مسکن در دنیا نام می‌برند

آلمان تنها کشور توسعه یافته است که طی یک دهه اخیر قیمت مسکن در آن ثابت مانده است.
این ثبات نه به خاطر رکود بازار مسکن بلکه به علت بنیه قوی این بازار در برابر هر گونه شوک اقتصادی بوده است.
آرامش واقعی در بازار مسکن آلمان که به اعتقاد فعالان آلمانی این بازار تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت نتیجه تحولات اقتصادی در اوایل دهه 1990 و بعد از اتحاد دو دولت آلمان شرقی و غربی است.
در این کشور توسعه یافته سال‌‌ها است عرضه از تقاضا در بازار املاک فراتر رفته، به همین دلیل هر اتفاقی که در سایر بازارهای اقتصادی این کشور از جمله رکود صنعتی یا از دست رفتن رونق در بازار سهام بیفتد بازار مسکن هیچ آسیبی نمی‌بیند.

Read more

Atashkadeh