امروز : چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 6 December , 2023    12:33

دانلود آهنگ زیبا سیمپلی د بستSIMPLY THE BEST

دانلود آهنگ زیبا و دلنشین بلک آید پیز و آنیتا و ال الفا سیمپلی د بست

Black Eyed Peas Ft Anitta Ft El Alfa SIMPLY THE BEST Download

متن موزیک سیمپلی د بست بلک آید پیز و آنیتا و ال الفا

**

———-**##**————
Ah, yeah, check it you
آه، بله، شما آن را بررسی کنید
————**##**————
This is it, bet you won’t, bet you won’t
این است، شرط ببندید که نخواهید کرد، شرط ببندید که نخواهید کرد
————**##**————
Bet you will not forget it
شرط ببندید که فراموشش نمی کنید
————**##**————
‘Cause it don’t get better than, better than this
چون بهتر از این نمی شود، بهتر از این
————**##**————
No, it don’t get better than, better than this
نه، بهتر از این نمی شود، بهتر از این
————**##**————
Ah, yeah
آه، آره
————**##**————
This is it, bet you won’t, bet you won’t
این است، شرط ببندید که نخواهید کرد، شرط ببندید که نخواهید کرد
————**##**————
Bet you will not forget it
شرط ببندید که فراموشش نمی کنید
————**##**————
‘Cause it won’t get better than, better than this
چون بهتر از این بهتر نمی شود
————**##**————
No, it don’t get better than, better than this
نه، بهتر از این نمی شود، بهتر از این
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best (Yo)
به سادگی بهترین (یو)
————**##**————
El dueño de la Tierra subió a Marte y no me ven ni por telescopio
صاحب زمین به مریخ رفت و حتی مرا با تلسکوپ هم نمی بینند
————**##**————
Demasiado alto, ninguno lo copió
خیلی بالاست، کسی آن را کپی نکرده است
————**##**————
Lo que lo’ extraterrestre’ están haciendo, yo lo copio
کاری که «فرازمینی ها» انجام می دهند، من آن را کپی می کنم
————**##**————
¿Te volviste loco? ¿Te fumaste un pate de opio?
دیوونه شدی خمیر تریاک کشیدی؟
————**##**————
Tiene’ que respetar, leyenda’ son leyenda’
شما باید احترام بگذارید، افسانه “آنها افسانه هستند”
————**##**————
Pida perdón, que su palabra e’ que e’ una mierda
طلب بخشش کنید، که کلمه شما “این” چرند است
————**##**————
Tremendo guaremante, destapa aguacate
ترمندو گوارمانته، دستاپا آگواکاته
————**##**————
Dale una galleta a un general pa’ que te mate
یک کلوچه به یک ژنرال بدهید تا او شما را بکشد
————**##**————
This shit right here, baby, this shit right here
این لعنتی همین جاست، عزیزم، این لعنتی همین جاست
————**##**————
This that shit that I wanna hear
این مزخرفیه که میخوام بشنوم
————**##**————
It’s that hit, the hit of the year
آن ضربه، ضربه سال است
————**##**————
Got me livin’ on the top top tier
باعث شد من در بالاترین سطح زندگی کنم
————**##**————
Can’t stop, won’t stop, no fear
نمی توانی متوقف شوی، نمی ایستم، بدون ترس
————**##**————
Make my drink disappear
کاری کن که نوشیدنی من ناپدید شود
————**##**————
Make the glass go clink-clink, cheers
لیوان را به صدا درآورید، به سلامتی
————**##**————
We are about to break the la-la-la-law
ما در شرف شکستن لا-لا-لاو هستیم
————**##**————
Buy up the bar the bar the bar bar
خرید تا نوار نوار نوار نوار
————**##**————
We gonna rompe with Anitta
با آنیتا سر و کله میزنیم
————**##**————
I swear to God, I swear to Allah
به خدا سوگند به خدا سوگند
————**##**————
Esto, esto es lo mejor
استو، استو ایس لو مژور
————**##**————
Esto, esto es lo mejor
استو، استو ایس لو مژور
————**##**————
Esto, esto es lo mejor
استو، استو ایس لو مژور
————**##**————
Lo mejor, lo mejor, lo mejor, mira
لو ماژور، لو ماژور، لو ماژور، میرا
————**##**————
You might also like
شما هم ممکن است دوست داشته باشید
————**##**————
Ah, yeah, check it you
آه، بله، شما آن را بررسی کنید
————**##**————
This is it, bet you won’t, bet you won’t
این است، شرط ببندید که نخواهید کرد، شرط ببندید که نخواهید کرد
————**##**————
Bet you will not forget it
شرط ببندید که فراموشش نمی کنید
————**##**————
‘Cause it won’t get better than, better than this
چون بهتر از این بهتر نمی شود
————**##**————
No, it don’t get better than, better than this
نه، بهتر از این نمی شود، بهتر از این
————**##**————
Ah, yeah
آه، آره
————**##**————
This is it, bet you won’t, bet you won’t
این است، شرط ببندید که نخواهید کرد، شرط ببندید که نخواهید کرد
————**##**————
Bet you will not forget it
شرط ببندید که فراموشش نمی کنید
————**##**————
‘Cause it won’t get better than, better than this
چون بهتر از این بهتر نمی شود
————**##**————
No, it don’t get better than, better than this
نه، بهتر از این نمی شود، بهتر از این
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Tú ere’ un palo de fósforo moja’o, tú no prende’
چوب کبریت خیس هستی، روشن نمی کنی
————**##**————
Tu movie no se ve ni que la rende
فیلم تو نو سه و نی که لا رنده
————**##**————
Un jefe de verdura’ por dinero no se vende
رئیس سبزیجات برای پول فروخته نمی شود
————**##**————
Pa tú toque un pary tiene’ que esperar a diciembre
برای لمس شما، یک نفر باید تا دسامبر صبر کند
————**##**————
Diablo, qué maldita olla caliente, a presión, marca Royal
لعنتی، چه دیگ داغ لعنتی، فشار، مارک رویال
————**##**————
Yo tengo más grano’ que una lata de guandule’ de la Goya
من بیشتر از یک قوطی نخود کبوتر از لاگویا دانه دارم
————**##**————
Que vengan to’, que l Alfa los degolla
بگذار همه بیایند که آلفا گلویشان را می برد
————**##**————
I want this and not nothin less
من این را می خواهم و نه چیزی کمتر
————**##**————
All that BS, put that to rest
این همه BS، آن را کنار بگذارید
————**##**————
I’ve been living life to the fullest, that’s my definition of blessed
من زندگی را به کمال رسانده ام، این تعریف من از برکت است
————**##**————
Negative step to the left
گام منفی به سمت چپ
————**##**————
Primitive step to the left
گام بدوی به سمت چپ
————**##**————
I’ll be steppin right to the higher level, steppin’ with giant steps
من درست به سطح بالاتر خواهم رفت، با پله های غول پیکر
————**##**————
And if I fall, la-la-la-la-la
و اگر افتادم لا-لا-لا-لا-لا
————**##**————
I’ll get up and keep standin’ tall
من بلند می شوم و به ایستادن ادامه می دهم
————**##**————
I keep blockin’ all of them haters like I’m Kareem Abdul-Jabbar
من مدام جلوی همه آنها را می گیرم که از آنها متنفر هستند، مانند کریم عبدالجبار
————**##**————
You rockin’ with the best, oh, yes, for sure
شما با بهترین ها سر و کار دارید، اوه، بله، مطمئنا
————**##**————
We stay fresh, international
ما تازه، بین المللی می مانیم
————**##**————
And if you don’t know, we gon’ let you know in
و اگر نمی دانید، ما به شما اطلاع می دهیم
————**##**————
Tell ’em in español
به آنها در اسپانیا بگویید
————**##**————
We say, “Esto es lo mejor”
ما می گوییم “Esto es lo mejor”
———–**##**————
Ah, yeah, check it you
آه، بله، شما آن را بررسی کنید
————**##**————
This is it, bet you won’t, bet you won’t
این است، شرط ببندید که نخواهید کرد، شرط ببندید که نخواهید کرد
————**##**————
Bet you will not forget it
شرط ببندید که فراموشش نمی کنید
————**##**————
‘Cause it won’t get better than, better than this
چون بهتر از این بهتر نمی شود
————**##**————
No, it don’t get better than, better than this
نه، بهتر از این نمی شود، بهتر از این
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best
به سادگی بهترین، به سادگی بهترین
————**##**————
Simply the best, simply the best

به سادگی بهترین، به سادگی بهترین

Loading

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *