خبرها1 ویدیوها

مشکل گاز کشور حل شد

 «جواد اوجی» با حضور در بخش خبری 21 اقدامات وزارت نفت را برای مدیریت تولید و مصرف گاز تشریح کرد. وزیر نفت گفت: دولت سیزدهم، شهریور 1400 فعالیت و کار خود را شروع کرد، در همان بدو شروع کار همه می‌گفتند که تقریباً​ 250 میلیون متر مکعب در روز ناترازی داریم، قطعاً​ اکثر کارشناسان می‌گفتند که […]