امروز : چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳ |   Wednesday, 17 July , 2024    03:16

Tag: المايسترو محمد الشيخ

دانلود آهنگ عربی بسبوس عاشق بسه ویدلعها بسبوسه

Loading

از المایسترو محمد

متن این ترانه:
بسبوس عاشق بسه
ویدلعها بسبوسه
بسبوس عاشق بسه
ویدلعها بسبوسه

یلحقها من بیت لبیت
ویقلها اعطینی بوسه
یلحقها من بیت لبیت
ویقلها اعطینی بوسه

کاس العرق یا کاسی
غدرونی أعز ناسی
کاس العرق یا کاسی
غدرونی أعز ناسی

الله یلعن عشرتهم
یلی وجّع لی راسی
الله یلعن عشرتهم
یلی وجّع لی راسی

دق دق دق دق
دق دق قلبی دق
ومن شافک بلش یعشق
حبک بحر حبیبی
وبحرک خایف أغرق

دق دق دق قلبی دق
ومن شافک بلش یعشق
حبک بحر حبیبی
وبحرک خایف أغرق

ترجمه این آهنگ عربی از پانیا:

اهنگ این عاشق باسبوس
و او را با یک بوسه خراب می کند
عاشق باسبوس
و او را با یک بوسه خراب می کند
خانه به خانه آن را دنبال کنید
و بگو، مرا ببوس
خانه به خانه آن را دنبال کنید
و بگو، مرا ببوس
فنجان عرق، اوه فنجان من
به من خیانت کن عزیزترین
فنجان عرق، اوه فنجان من
به من خیانت کن عزیزترین
لعنت خدا بر دهشون
سر دراز به من آسیب می زند
لعنت خدا بر دهشون
سر دراز به من آسیب می زند
تق تق تق تق
ضربان قلب را بزن
هر کی تو رو دید عاشق شد
دوستت دارم عشقم
و با حرکتی ترسناک غرق شدم
تق تق تق تق تق تق در قلب
هر کی تو رو دید عاشق شد
دوستت دارم عشقم
و با حرکتی ترسناک غرق شدم

آهنگ بسبوس عاشق بسه ودلعها بسبوس Babousa – Zízò Står & Mohamed El Shaek

Songs Download- Listen to DJ songs MP3 free online

الشیخ