امروز : چهارشنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 4 October , 2023    07:53

Tag: بحرالفارس

بحرالفارس

دریای ایران یا دریای پارس

نام درست دریای عرب دریای پارس یا دریای ایران است نام دریای عرب جدید است و انگلیسی های یهودی جعل کرده اند. دریای عمان هم نام جدید است نام درست دریای مکران است

Loading