امروز : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ |   Friday, 12 July , 2024    16:10

Tag: تنب بزرگ

جزیره ایرانی بوموسا و حماقت روسیه

Loading

روسیه در عرض چند ماه دوباره اشتباه و حماقت خود را تکرار کرد و منافع راهبردی خود با ایران را پای عربا قمار کرد برخی می گویند در برابر این رفتار نادوستانه روسها ایران نباید دونتسک کریمه و دونباس و جزایر کوریل را به رسمیت بشناسد اما بهترین دفاع ادعا در برابر ادعا است یعنی اگر روسها به تمامیت ارضی ایران احترام نمیذارند ما هم باید ادعای مالکیت بر شهر ایرانی دربند و استان شمالی اوستیا بکنیم که دوره قاجار به روسیه تزری الحاق شده است

ایران باید استان خلیج فارس یا استان هرمز را به مرکزیت جزایر سه گانه با هم تاسیس کند