امروز : چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 29 November , 2023    01:12

Tag: حسینیون

دستگیری فرماندهان حسینیون در ایران

در هفته گذشته اوایل ازدیبهشت ۱۴۰۲ متاسفانه خبر عجیبی شنیدیم گه شیعیان حامی ایران را در آذربایجان شمالی اشغالی دلسرد کرد متاسفانه پانترکیسم در سیستم امنیتی ایران نفوذ بالایی دارد این اشتباه مهلک با مشاوره های غلط پانترکهای نفوذی در حاکمیت صورت گرفت این جریان قبلا کردهای پ ک ک را که دوست و متحد ایران بودند دوره خاتمی به دشمن ایران تبدیل کردند

تا چند روز عده ای که باورشان نمیشد اصل خبر را منکر میشدند تا اینکه توئیتهای رائفی پور و احمد نادری هیات رئیسه مجلس جدی بودن موصوع را تایید کرد این رفتار انفعالی و حقارت پذیر نسبت به علیف پذیرفته نیست و باید پانترکهای نفوذی از میز آذربایجان در حاکمیت شسته و رفته شوند

بالاخره با پیگیری سپاه توطئه خنثی شد و فرماندهان آزاد شدند و آنها یعنی فرمانده حسینیون در رفتاری نجیبانه به مردم آذربایجان پیام دادند که همچنان پشتیبان ولی فقیه باشند. آنها برای تشکر به دیدار آقای رائفی پور رفتند.

با اینکه علیف یهودی و پیروانش شبانه روز ضد ایران مطلب مینویسند و عملا مزدور و نوکر اسرائیل شده اند و به رهبری توهین میکنند دستگاه امنیت ایران که تحت نفوذ پانترکها هست جلوی پخش مستند علیف را گرفتند این وضعیت قابل تحمل جریان مقاومت و ایران دوستان نخواهد بود و باید نفوذی های پانترک پاکسازی شوند. متاسفانه پانترکها در ایران توسط برخی اعضای بخش های امنیتی حمایت میشوند.

Loading