امروز : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ |   Friday, 12 July , 2024    15:01

Tag: حضرت موسی

پیامبر پرآوازه قرآن کیست

Loading

نام پیامبران در قرآن

نام حضرت موسی ۱۳۶ بار در قرآن آمده است در حالیکه حضرت عیسی ۲۵ بار و حضرت محمد دوبار و حضرت ابراهیم ۶۹ نوح ۴۲ بار آمده است

تعداد تکرار نام پیامبران در قرآن مجید

بیشتر بخوانید