امروز : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ |   Sunday, 14 July , 2024    01:47

Tag: خروج ایران از NPT

بمب اتم ایران

Loading

تحولات منطقه نشان داد که نداشتن بمب اتم رویکرد اشتباهی بوده و موجب گستاخ شدن دشمنان و افزایش تهدیدات هر روزه آنها نسبت به ایران میشود. خاتمی روحانی ۲۰ سال به امنیت کشور با تعلیق هسته ای ضربه زده اند و این جز به سود و همسویی با منافع دشمنان ایران نبوده است.

تنش با پاکستان هم نشان داد ایران نیاز به باردارندگی هسته ای دارد اگر مشکل فتوای رهبری وجود دارد که البته با فشار سیاسی اصلاح طلبچی ها و تعادلی ها بر رهبر بدست آمد می توان تمهیدات بمب اتم را طوری آماده کرد که در عرض یکساعت قابل مونتاژ و تغییر کاربری از اقتصادی به نظامی باشد ضمن اینکه بمب های اتمی کوچک مقیاس برای اهداف نظامی ساخت و نه کشتن مردم عیرنظامی و یا نابودی شهرها و نسل کشی

جنگ غزه اوج توحش و بی اخلاقی صهیونیستها را نشان داد و ثابت کرد با وجود چنین موجودات نسناسی که شبیه انسانها هستند اما مثل شیاطین عمل می کنند نمی توان به امنیت و بازدارندگی مناسب رسید

حتما باید هزارها تن اورانیوم با حداکثر درصد غنی سازی تولید کنیم