امروز : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 28 February , 2024    12:04

Tag: سالمند

روانشناسی سالمندان

Loading

دوران سالمندی با موضوعات مختلفی در ارتباط است. برای نمونه افراد بازنشسته می‌شوند و دیگر سرکار نمی‌روند، فرزندان آنها ازدواج ‌و خانه را ترک می‌کنند یا ممکن است افرادی که به این دوران می‌رسند‌، همسرشان را از دست بدهند.

بیشتر بخوانید