امروز : چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 29 November , 2023    00:26

Tag: شاخاب پارس

بحرالفارس

دریای ایران یا دریای پارس

نام درست دریای عرب دریای پارس یا دریای ایران است نام دریای عرب جدید است و انگلیسی های یهودی جعل کرده اند. دریای عمان هم نام جدید است نام درست دریای مکران است

Loading