امروز : چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳ |   Wednesday, 12 June , 2024    18:50

Tag: شادی

حال مردم را خوب کنیم

Loading

روحیه تاثیر مهمی در سلامتی و ایجاد انگیزه دارد که اکنون در کشور روحیه عمومی نسبتا پایین است مهمترین دلیل وضعیت معیشت و اقتصاد مردم است بخش مهم آن نتیجه نابرابری و نبودن عدالت میان سطوح مختلف اجتماعی است

بخشی هم به خاطر تبلیغات منفی دشمنان از وضعیت کشور و افزایش حس ناخوشایندی است که آنها القا میکنند

علت دیگر عدم توجه حکومت به بذل عمومی و شادی و تفریحات اجتماعی است

باید در هر سه علت یاد شده توجه کافی داشت تا مردم روحیه بهتری نسبت به گذشته و امید بیشتر به آینده پیدا کنند