امروز : چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 6 December , 2023    12:22

Tag: نان

لطفا نان را گران کنید

بعد از هوشمند سازی نانوایی ها اعلام شده است که قاچاق آرد همچنان ادامه دارد در کیفیت پخت هم بر خلاف ادعای گفته شده تفاوت چندانی ایجاد نشده است نانوایی های خصوصی ارد با کیفیت میخرند در آردهای دولتی ظاهر ناخالصی و آرد بی کیفیت افزوده می شود

ارزان بودن نان اشتباه است خیلی از نانوایی ها کارگرهای خود را اخرج کرده اند و نمی توانند هزینه ها را تامین کنند. قطع یارانه نان دوره احمدینژاد کار درستی بود متاسفانه هر دفعه مافیای یارانه ها را از در بیرون کنی از پنجره برمیگردند ضمن اینکه ارزان بودن نان ولع مردم را در خرید مازاد بر نیاز زیاد کرده همچنان نان بسیاری اصراف شده یا سر از مرغداری ها و دامداری ها در می آورد

مشکل دیگر کیفیت آرد شهر تهران با شهرستان هاست آرد ارسالی به شهرستان ها بی کیفیت تر از تهران است

از دولت خواهش میکنیم برای کاهش صف نانوایی های که حقیقتا جانکاه هست و همچنین تامین مخارج کارگرهای نانوایی ها و افزایش کیفیت آرد به طور کامل یارانه آرد و نان حذف شود این به نفع خود مردم است

متاسفانه ارزانی نان و سوخت در کشور تبدیل به یک معضل شده است

Loading