امروز : پنجشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳ |   Thursday, 30 May , 2024    22:41

آیین زیست در ایران باستان

Loading

آیین زیست در ایران باستان (پژوهشی درباره‌ی طبیعت و محیط‌زیست)

نویسنده : رضا رضایی
 

«آیین زیست در ایران باستان» پژوهشی درباره طبیعت و محیط ‌زیست (زیست بوم) تاریخ ایران باستان را دربرمی گیرد.این کتاب چکیده‌ای از اندیشه‌های بلند، سبز و روشن نیاکان ماست، راه‌کارهایی که آن‌ها برای زیستنی شاد، سالم و عاشقانه با جهان به‌کار می‌گرفتند.

در بخشی از کتاب آمده است: فرهنگ، آیین و جشن‌های ایران باستان سرشار از یکتاپرستی و پاسداری از زیست‌بوم و عشق به طبیعت، جانوران و گیاهان است. ایرانیانی که زمین را مادر و آب را بسیار مقدس و درمانگر می‌دانستند، زباله را بر روی زمین و پلشتی را درون آب نمی‌ریختند. به آب و درختان نذر می‌کردند و عاشق ماه، خورشید و آسمان بودند برای حمایت از جانوران، درختان و محیط‌ زیست قانون داشته‌اند و به زندگی آن‌ها ارج می‌نهادند و زیباتر کردن جهان را خویشکاری(وظیفه) دینی خود می‌دانستند.

مولف در آغاز سخن این کتاب نوشته است: ایرانیان در جایی به نام «ایرانویچ» می‌زیستند. «ایرانویچ» به معنی خاستگاه و ریشه ایران است. گمان می‌رود «ایرانویچ» کشورهای آسیای میانه، غرب چین و بخش‌هایی از ایران و افغانستان را دربرمی‌گرفته است. با آغاز عصر یخبندان، چراگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی در «ایرانویچ» نابود شد و مردم این سرزمین برای دستیابی به آب‌وهوای بهتر و زمین‌های حاصل‌خیز به سوی هند و جنوب ایران کوچ کردند.به گفته این نویسنده ایران امروزی نیز بخشی از «ایرانویچ» بوده و محل مهاجرت آریاییان داخلی بوده است.

هخامنشیان و طبیعت، ساسانیان و طبیعت، پزشکی در ایران باستان، طبیعت و نام‌های ایرانی، گیتی بارور، گردونه گوهرها، کشتارگاه‌ها در فرهنگ ایران باستان، امشاسپندان و محیط‌ زیست و…از جمله بخش‌های مختلف این کتاب است.سخن پایانی، پیوست، کتابنامه، نمایه و تصاویری از پیوست نیز پایان بخش این کتاب تاریخی است.

 

یتضمن کتاب “طقوس الحیاه فی إیران القدیمه”

بحثاً عن الطبیعه والبیئه فی تاریخ إیران القدیمه، وهذا الکتاب عباره عن ملخص لأفکار أجدادنا الطویله والخضراء والمشرقه، والحلول التی استخدموها من أجل حیاه سعیده ، حیاه صحیه ومحبه مع العالم

وجاء فی جزء من الکتاب: إن ثقافه إیران القدیمه وطقوسها واحتفالاتها ملیئه بالتوحید وحمایه البیئه وحب الطبیعه والحیوانات والنباتات. الإیرانیون، الذین اعتبروا الأرض أمًا والماء مقدسًا وعلاجیًا للغایه، لم یلقوا القمامه على الأرض أو القمامه فی الماء. لقد أقسموا على الماء والأشجار وأحبوا القمر والشمس والسماء، وکان لدیهم قوانین لحمایه الحیوانات والأشجار والبیئه، وکانوا یحترمون حیاتهم ویعتبرون جعل العالم جمیلاً واجبهم الدینی.

کتب المؤلف فی بدایه هذا الکتاب: یعیش الإیرانیون فی مکان یسمى “إیرانوفیتش”. “إیرانوفیتش” تعنی أصل وجذور إیران. ویعتقد أن “إیرانوفیتش” تشمل دول آسیا الوسطى وغرب الصین وأجزاء من إیران وأفغانستان. ومع بدایه العصر الجلیدی، دمرت المراعی والأراضی الزراعیه فی “إیرانوفیتش”، وهاجر أهل هذه الأرض إلى الهند وجنوب إیران للحصول على مناخ أفضل وأراضٍ خصبه، وبحسب هذا المؤلف فإن إیران الیوم أیضًا جزء من “إیرانوفیتش” وکان مکان هجره الآریین الداخلیین.

الأخمینیون والطبیعه، الساسانیون والطبیعه، الطب فی إیران القدیمه، الطبیعه والأسماء الإیرانیه، باب الخصوبه، جوله الجواهر، المسالخ فی الثقافه الإیرانیه القدیمه، الأمشاسباندان والبیئه، وما إلى ذلک هی من بین الأجزاء المختلفه لهذا الکتاب. الببلیوغرافیا والفهرس والصور الملحقه هی أیضًا نهایه هذا الکتاب التاریخی.

Bioethics in Ancient Iran (Research on Nature and Environment)

 

Author: Reza Rezaei

“The Ritual of Life in Ancient Iran” includes a research about nature and environment (biome) in the history of ancient Iran. This book is a summary of the long, green and bright thoughts of our ancestors, the solutions they used for a happy, healthy and loving life with the world. were taking

It is stated in a part of the book: The culture, rituals and celebrations of ancient Iran are full of monotheism and protection of the environment and love for nature, animals and plants. Iranians, who considered the earth as a mother and water as very sacred and therapeutic, did not throw garbage on the ground or litter into the water. They vowed to water and trees and loved the moon, sun and sky, they had laws to protect animals, trees and the environment, and they respected their lives and considered making the world beautiful as their religious duty.

The author wrote in the beginning of this book: Iranians live in a place called “Iranovich”. “Iranovich” means the origin and roots of Iran. It is believed that “Iranovich” includes the countries of Central Asia, western China and parts of Iran and Afghanistan. With the beginning of the ice age, the pastures and agricultural lands in “Iranovich” were destroyed, and the people of this land migrated to India and southern Iran to get a better climate and fertile lands. According to this author, today’s Iran is also a part of “Iranovich” and It was the place of migration of internal Aryans.

Achaemenians and nature, Sassanians and nature, medicine in ancient Iran, nature and Iranian names, fertile gate, round of gems, slaughterhouses in ancient Iranian culture, Amshaspandan and environment, etc. are among the different parts of this book. , bibliography, index and pictures of the appendix are the end of this historical book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *