امروز : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ |   Wednesday, 28 February , 2024    13:21

Tag: assassins creed

بازسازی دیجیتال قلعه الموت Alamut castle

Loading

بازسازی دیجیتال قلعه الموت

Alamut is a mountain fortress at an altitude of 2163 meters at the central Alborz, in the Iranian stanza of Qazvin, about 100 kilometers from Tehran. In 1090 AD, the Alamut Castle, a mountain fortress in present-day Iran, came into the possession of Hassan-i Sabbah, a champion of the Nizari Ismaili cause.