امروز : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ |   Friday, 12 July , 2024    13:59

Tag: chelleh

چرایی شب چله

Loading

پرسه تی وی

شب یلدا یا شب چله فلسفه زیبایی دارد خیلی ها فکر میکنند دلیل جشن بزرگترین شب است درحالیکه دلیل جشن به شب ارتباط ندارد اتفاقا به روز پیوند دارد جشن میگیریم چون از فردا روز درازتر میشود زایش نور و روز و فروغ داریم تا ۳۰ خرداد

جشن یلدا (همچنین نوروز) اصالتا میانرودانی و شمال آفریقایی است اما در ایران هزارها سال است که وارد فرهنگ ما شده و ایرانی شده است اتفاقا ما ملتی هستیم که کهن ترین آیین ها را هنوز زنده نگه داشته ایم

جشن یهودی حنوکا و مسیحی کریسمس با یلدا همریشه است یک خاستگاه دارند همانطور که جشن یهودی پسح و مسیحی اوسترن و نوروز ایرانی همریشه اند و یک خاستگاه دارند اما خب جشن ما ایرانی ها از نظر نجومی دقیق تر است

سایت ایرانگرای پرسه تی وی این جشن را به شما شادباش میگوید آرزوی خوشی و سلامتی برای همه دارد