Monday, 29. November 2010  ir  ir

PerseTv

Parsi

مرگ بر تو ای سیگار که برادرم را کشتی! مرگ بر تو ای سیگار که برادرم را کشتی!
  کسانی که دنبال ترک سیگار هستند بهترین روش برای جایگزینی موقت تنباکوی بسته بنده شده زیر زبانی است   مرگ بر تو ای... مرگ بر تو ای سیگار که برادرم را کشتی!

 

کسانی که دنبال ترک سیگار هستند بهترین روش برای جایگزینی موقت تنباکوی بسته بنده شده زیر زبانی است

 

مرگ بر تو ای سیگار! که برادرم رو ازم گرفتی!

معلوم نیست که کی مرگ عزیزان ما دست عبرتی برای دیگران خواهد شد!

کی می خواهد باور مان شود که سیگار دشمن انسان است! سیگار مرگ آور است!

برادر محترم من، خواهر محترم من، چه طوری  و کی باور خواهی کرد!

موقعی که خودم مدتی بیمارستان به خاطر معده بستری بودم با چشم خودم جان کندن کسی که از اثر  سیگار مرد دیدم و ده ها نفر دیگر که در اثر سیگار مریض شده بودند. از آن موقع به بعد به قاتل بودن سیگار و مرگ آور بودن آن ایمان آوردم!

حالا که برادرمو این قاتل جانی کشت! روزی صدبار بهش می گفتم برادر سیگار  سرطان ریه می آورد! مهلک ترین سرطان! امان ندهنده ترین سرطان! بی رحم ترین و زود کشنده ترین سرطان! بهش می گفتم برادر می خواهی بمیری؟

به شوخی می گفت دکترها همه خودشون می کشند!

یادمه وقتی تازه  وزارت بهداشت روی پاکت های سیگار عکس ریه سرطانی رو گذاشته بود از اون پاکت ها نمی خرید!

از عکس روی پاکت می ترسید! اما از ریه داغون خودش نمی ترسید!

حالا عزیزمن رو بدون آنکه برای آخرین بار ببینمش! آخرین بار ببیوسمش! آرزوهایی که هر جوون داره براش دیده باشم! خنده های زیبا شو ببینم! بدون آنکه از چیزی خبری داشته باشم و در دو هفته در بی خبری و غربت دفنش کرده باشن!

لعنت بر تو ای سیگار! مرگ بر تو ای سیگار! نفرین بر تو ای سیگار! ای بنی بشر چرا سیگار تولید می کنی! چرا شیطانو خوشنود می کنی!

جالب اینجاست در بیمارستان های اعصاب و روان ایران به مریض ها سیگار سهمیه می دهند! خدا لعنتتون کند! این چه بیمارستانی است! تازه جدای از سهمیه روزانه، بسته بسته زیر میزی تو اتاق مریض ها هم فرستاده می شود!

خدا لعنتتون کند این چه بیمارستانی است!کجایی خانم وزیر!

کجایی برادرم که با آرزوهات دفن شدی!  کجایی قربانی بعدی که لحطه کوتاهی با مرگ ناشی از سیگار فاصله ای نداری!

به دو هفته یا هفته نمی کشد که بعد از  آن قاتل خود را خواهی شناخت!

سیگار!

مرگ بر تو ای سیگار! لعنت خدا بر تو ای سیگار شیطانی!  لعنت خدا بر تو ای شیطان که دست از دشمنی با بشر بر نمی داری. بشر ساده ای که تو را و دشمنی تو را باور نکرد!

ای عزیزان در خطر من! و ای عزیز عزیزان من و ای عزیز دوستان من! ای پدر و مادر عزیزی و عزیزانی ! ما تا کی باید بر کشته های سیگار قاتل  اشک بریزیم!

جرا شما باور نمی کنید او قاتل است! قاتلی در خانه! قاتلی همیشه همراه! به خدا باور کنید او خواهد کشت بدون آنکه باورتان شود بدون که اصلا انتظارش را داشته باشید او خواهد کشت!

Iranpersetv

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *